மந்திர ஆசைகள்

9/22/2009

மாய மனிதன்

"Invisibility" தன்மையை அடைய பல நாடுகள் பல கோடிகளை கொட்டி ஆராய்ச்சி செய்கின்றன .. ஆனால் இவரை பாருங்கள் ... தன் மேல் "Paint" கொண்டு வரைந்து மாயமாகிறார் .. எந்த கிராபிக்ஸ் வேலையும் இல்லாமல் உருவாக்கப்பட்ட மாய மனிதன் (The Invisible Man) என்ன கண்ணை கட்டுதா ?


9/18/2009

காலம் மாறிப் போச்சு கண்ணா...

ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவைதான் பணம் எடுக்கிறது என சலித்து கொள்கிறார் இந்த பெரியவர்